Personuppgifter
Kreditinformation
Ansökan
Ansökningsformulär Medical Finance
Grundkrav för att ansöka
mode Minst 18 år
mode Årsinkomst i Sverige om minst 180 000 kr
mode Stadigvarande inkomst under låneperioden
mode Folkbokförd i Sverige
mode Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
mode Ej pågående skuldsanering
Personuppgifter


0